icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Tillæg til miljøgod­kend­el­se til hus­dyr­brug­et på Skov­bøl­vej 1, 7323 Give

Med tillægget til miljøtilladelsen kan husdyrbruget etablere to nye kvægstalde og to nye fodersiloer.

Thyregod og Vesterlund