Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Tillæg til tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til genindbygning af jord ifm. kloakseparering i området omkring Damhaven i Vejle

Vejle Kommune har udvidet en tilladelse til midlertidig oplag og genindbygning af jord fra et kloakeringsprojekt.

Vejle