icon-Spildevand Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Ti­llæg til vand­for­sy­nings­plan ved om­rå­det om­kring Kol­le­mor­ten - Gi­ve Vand­værk

Give Vandværk foreslår en justering af eksisterende vandforsyningsområde ved det gamle Kollemorten Vandværk.

Givskud, Vonge og Kollemorten

Få  indflydelse

Du kan sende indsigelser (høringssvar) inden offentlighedsperiodens udløb den 31. december 2022 via knappen "Indsend høringssvar", øverst til højre, eller til Teknik & Miljø, Grundvand, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Hvis der kommer indsigelser, forhandles på ny med vandværket, og planen ændres om nødvendigt. Herefter kan den endelige plan vedtages.

Bo Uttrup Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 41