icon-Trafik-og-parkering
Tilbage til oversigt

Trafikplan for Børkop

Børkop er en populær bosætningsby. Det kan give mere trafik, og derfor er der nu en trafikplan i høring. Den kan du byde ind på frem til 18. juli

Børkop

Børkop er en by med mange kvaliteter. Naturen ligger lige udenfor hoveddøren, og det samme gør den aktive bymidte og stationen. Eller i hvert fald tæt på. Afstandene er korte og i nærheden af natur, infrastruktur, et rigt foreningsliv og et godt fællesskab. 

Børkop er nemlig en populær by for tilflyttere. Men flere beboere betyder også mere trafik – og en god mobilitet er en vigtig ingrediens i at skabe en både bære-og levedygtig provinsby.

En god mobilitet sikrer både adgangen til naturen, men er også med til at få hverdagslivet med transport til/fra arbejde, skole/uddannelse, fritidsaktiviteter med videre til at hænge sammen for det enkelte menneske.

Derfor er der nu sendt en trafikplan for Børkop i høring. Det er din mulighed for at dele din mening – helt frem til 18. juli, hvor høringen afsluttes.

Hvad indebærer en trafikplan for Børkop?

Trafikplanen er en strategi, der sætter retning for, hvordan vi vil udvikle mobiliteten i Børkop. Det overordnede mål er at fremme de bæredygtige transportformer; gang, cykling, samkørsel og kollektiv trafik/delemobilitet, og ruste Børkop til fremtiden.  

Med trafikplanen sættes rammerne for de kommende års indsatser indenfor trafik og mobilitet i Børkop. Det sker ved at præsentere greb og initiativer, som realiserer planen.

Trafikplanen afgrænser sig til Børkop by, men berører også Gauerslund.

Hvad er der fokus på, ifølge Trafikplan Børkop?

Gennem processen med trafikplanens tilblivelse er der arbejdet med at udpege en række konkrete projekter. Hvert projekt spiller en rolle i at nå visionen for mobiliteten i Børkop, og de opstillede mål i Vejle Kommunes Klimaplan, Det grønne Visionstillæg til mobilitetsplanen og Trafiksikkerhedsplanen.

Trafikplanens projekter opdeles i 5 indsatsområder afhængigt af hvilket tema de enkelte projekter vedrører. Trafikplanen dækker projekter indenfor 5 indsatsområder:

  • Adfærdspåvirkning
  • Forbedring af stinettet
  • Kollektiv trafik og knudepunkter
  • Vejnet og hastighed
  • Trafiksikkerhed

Læs mere i planen om de enkelte projekter øverst på siden.