icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Udkast til land­zone­til­lad­el­se og dis­pen­sa­tion fra å­be­skyt­tel­ses­lin­jen til St. Lihme Fiskeri

Udkast til landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen til at etablere et indløbsfilter i to eksisterende damme på St. Lihme Fiskeri, Dalen 16, 7183 Randbøl. Indløbsfilteret kommer til at ligge på matrikel nr. 4n Lihme By, Nørup.

Randbøldal

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Naboer og parter har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes dambrugsteam i hænde senest den 6. juni 2023.

Læs Udkast til landzonetilladelse mv. St. Lihme Fiskeri (PDF åbner i nyt vindue)

Lene Steffensen (Team Dambrug) Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 31