icon-Erhvervsgrunde Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til land­zo­ne­til­lad­el­se og dis­pen­sa­tion fra skov­byg­ge­lin­je, Øster­hoved­vej 33, 7323 Gi­ve

Der er lagt op til at give tilladelse til at opføre en gyllebeholder på 5.070m3 med teltoverdækning i landzone og dispensation til at placere gyllebeholderen indenfor skovbyggelinje på matr.nr. 4a Østerhoved, Give, Østerhovedvej 33, 7323 Give. Gyllebeholderen skal placeres i tilknytning til ejendommens driftsbygninger.

Givskud

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Naboer og parter har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes landbrugsteam i hænde senest den 21. september 2023.

Læs UDKAST - Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje, Østerhovedvej 33, 7323 Give (PDF åbner i nyt vindue)

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17