icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Udkast til land­zo­ne­til­lad­el­se til Hul­sig Dam­brug, Ting­kær­vej 7B, 7183 Rand­bøl

Udkast til landzonetilladelse til ombygning af eksisterende slamdepot til slamdepot i beton på Hulsig Dambrug, Tingkærvej 7B, 7183 Randbøl, Dambruget ligger på matrikel nr. 5x Bindeballe By, Randbøl.

Randbøldal

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Naboer og parter har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes dambrugsteam i hænde senest den 6. juni 2023.

Læs Udkast til landzonetilladelse til Hulsig Dambrug (PDF åbner i nyt vindue)

Lene Steffensen (Team Dambrug) Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 31