icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til Mil­jø­god­kend­el­se af hus­dyr­brug­et på Åst­vej 2, 7184 Van­del

Mindre udvidelse af produktionsarealet i eksisterende stalde samt etablering af en ny gyllebeholder og en ny plansilo.

Vandel

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes Landbrugsteam i hænde senest den 12. juni 2023.

Læs Udkast til miljøgodkendelse efter §16A på Åstvej 2, 7184 Vandel (PDF åbner i nyt vindue)

Brit Dalby Biolog
Send e-mail telefon 76 81 24 57