icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til miljøgodkendelse Hesselballevej 45, 6040 Egtved

Vejle Kommune har lavet et udkast til miljøgodkendelse, så der på Hesselballevej 45, 6040 Egtved kan blive opført en ny pavillon til smågrise samt en fodersilo. Samtidig godkendes de eksisterende produktionsarealer efter den nye Husdyrlov.

Ågård, Gravens og Øster Starup

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes Landbrugsteam i hænde seneste den 25. marts 2023.

Læs Udkast til miljøgodkendelse for Hesselballevej 45, 6040 Egtved (PDF - åbner i nyt vindue)


Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17