icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til miljø­god­kendelse Øgelundvej 102, 7323 Give

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøgodkendelse. Der kan opføres to nye stalde med et produktionsareal på hver 3.025 m2 og en eksisterende plansilo kan udvides med 4.500 m2. Samlet godkendes et produktionsareal på 9.275 m2 til malkekvægsproduktion. Endvidere etableres fast overdækning på eksisterende gyllebeholder.

Grønbjerg og Langelund