icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til miljø­godkendelse til husdyr­produktion på Mose­vråvej 115, 7000 Fredericia

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøgodkendelse til den eksisterende svineproduktion på ejendommen. Produktionsarealet bliver ikke udvidet, der vil fortsat være 6.918 m2 i de 4 stalde. Teknologien i staldene ændres fra gylleforsuring til gyllekøling.

Smidstrup-Skærup