icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til mil­jø­til­lad­el­se og land­zo­ne­til­lad­el­se på Ryt­ter­grøfts­vej­en 324, 7080 Bør­kop

Vejle Kommune har lavet et udkast til miljøtilladelse, så der kan blive indrettet 10 bokse til heste i maskinhuset og opført et redskabsrum på 50 m2 i tilknytning til ridehallen. Der er også lavet udkast til landzonetilladelse, så det vil være muligt at etablere en ridebane.

Børkop, Gårslev

Udkastet er sendt i 2 ugers naboøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejlekommunes Landbrugsteam i hænde sendes den 21. maj 2023.

Læs Udkast til miljøtilladelse og Landzonetilladelse på Ryttergrøftsvejen 324, 7080 Børkop (PDF åbner i nyt vindue)

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17