icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til mil­jø­til­lad­el­se til hus­dyr­brug på Ka­rens­dal­vej 100, 7100 Vej­le

Vejle Kommune har lavet et udkast til miljøtilladelse, så det på Karensdalvej 100, 7100 Vejle vil være tilladt at producere slagtesvin og smågrise i eksisterende stalde. Samtidig tages produktionsareal i to staldafsnit ud af drift. Der opføres ikke nyt byggeri.

Skibet

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen. Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes Landbrugsteam i hænde seneste den 2. maj 2023.

Læs Udkast til miljøtilladelse for Karendalsvej 100, 7100 Vejle (PDF - åbner i nyt vindue)

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17