icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til mil­jø­til­lad­el­se til hus­dyr­brug­et på Bir­ke­bæk­vej 42, 7321 Gad­bjerg

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøtilladelse, så der kan opføres en tilbygning på 779 m² til hønsestalden og laves en støbt plads til placering af to containere. Der holdes økologiske høns til konsumægproduktion i stalden.

Farre, Gadbjerg, Givskud

Udkastet er sendt i nabohøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen, Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes landbrugsteam i hænde senest den 20. juli 2023.

Læs UDKAST - Miljøtilladelse, Birkebækvej 42, 7321 Gadbjerg (PDF åbner i nyt vindue)

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17