icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til mil­jø­til­lad­el­se til hus­dyr­brug­et på Bøl­ling Tvær­vej 17, 6040 Egt­ved

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøtilladelse, som vil give mulighed for at opføre en stald på 194 m² og for at etablere en 800 m² ridebane. Miljøtilladelsen vil også godkende et produktionsareal i eksisterende maskinhus. Dyreholdet består af flexgruppen Alle kvæg, Heste, Får og Geder.

Egtved

Udkastet er sendt i nabohøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen, Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes landbrugsteam i hænde senest den 25. juli 2023.

Læs UDKAST - Miljøtilladelse, Bølling Tværvej 17, 6040 Egtved (PDF åbner i nyt vindue)

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17