icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til mil­jø­til­lad­el­se til hus­dyr­brug­et på Mo­se­gård­vej 1, 7323 Gi­ve

Miljøtilladelsen vil give husdyrbruget tilladelse til at fastholde et samlet produktionsareal i stalde til søer, smågrise og slagtesvin på 2.396 m2. Den vil også give tilladelse til hold af søer på friland i foldarealer.

Thyregod og Vesterlund

Udkastet er sendt 2 ugers nabohøring.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen, Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes landbrugsteam i hænde senest den 30. august 2023.

Læs UDKAST - Miljøtilladelse Mosegårdvej 1, 7323 give (PDF åbner i nyt vindue)

Jacob Nygaard-Pedersen Sagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 54