icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til miljø­tilladelse til husdyr­produktion på Kobber­bølvej 33, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøtilladelse til den eksisterende svineproduktion på ejendommen. Der er 1.515 m2 produktionsareal og dyreholdet består af slagtegrise og smågrise.

Lindeballe, Uhe og Åst, Nørup-området