icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast til miljø­tilladelse til husdyr­produktion på Nedvadvej 11, 7323 Give

Vejle Kommune har lavet udkast til miljøtilladelse til et dyrehold bestående af malkekøer, kvier og stude i eksisterende stalde på ejendommen. Der er stillet vilkår om fast overdækning af gyllebeholder.

Farre, Lindeballe, Uhe og Åst