icon-Aktiv-i-naturen Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Udkast til tilladelse til vandindvinding til Lihme Fis­ke­ri

Vejle Kommune har udarbejdet et udkast til en 10-årig tilladelse til at hente og anvende en uændret mængde overfladevand svarende til maksimalt 350 liter pr. sekund til drift af dambruget Lihme Fiskeri, Dalen 16, 7183 Randbøl. Overfaldevandet vil blive indvundet fra Vejle Å ved at opstemme stryg. Det er vurderet, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til miljøvurderingsloven.

Udkastet er sendt i 2 ugers nabo- og partshøring.

Naboer og parter har mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet og til at fremsætte oplysninger om yderligere forhold, som er af betydning for afgørelsen, Hvis du ønsker dette, skal dine bemærkninger være Vejle Kommunes dambrugsteam i hænde senest den 25. juli 2023.

Læs Udkast til vandindvindingstilladelse til Lihme Fiskeri (PDF åbner i nyt vindue)

 

Lene Steffensen (Team Dambrug) Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 31