icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Ud­kast til til­læg til mil­jø­god­kend­el­se, Eng­holm­vej 1, 7323 Give

Tillægget til miljøgodkendelsen til husdyrproduktionen på Engholmvej 1, 7323 Give gør det muligt at tage en tidligere møddingsplads i brug igen, og at der kan indrettes nye produktionsarealer i eksisterende stalde.

Thyregod og Vesterlund

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Susanne Møller Landinspektør
Send e-mail telefon 76 81 24 17