icon-Landbrug-og-dyrehold Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udkast – Tillæg til Miljøtilladelse til husdyrbruget på Skovsbølvej 1, 7323 Give

Med tillægget kan husdyrbruget etablere to nye kvægstalde og to nye fodersiloer.

Give

Udkastet er sendt i 2 ugers nabohøring.

Brit Dalby Biolog
Send e-mail telefon 76 81 24 57