icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Udlægning af kloak­opland for Ny Rosborg. Forslag til tillæg nr. 1 til Spilde­vands­plan 2020-2028

Tillæg 1 til Vejle Kommunes Spildevandsplan 2020-2028 er lavet for at inddrage et kommende boligområde i den vestlige del af Vejle by (Rammelokalplan 1331) som kloakopland i spildevandsplanen. Området ligger vest for Rosborg Gymnasium samt nord og syd for Vestre Engvej.

Vejle

Med tillægget inddrager vi et kommende boligområde i den vestlige del af Vejle by som kloakopland i spildevandsplanen. Området ligger vest for Rosborg Gymnasium og nord og syd for Vestre Engvej. 

Du kan sende dine bemærkninger til spildevand@vejle.dk senest 21. oktober 2022. Så vil de indgå i den endelige behandling af planen.

Indvirkning på miljøet

 • Forslag til tillæg 1 til spildevandsplanen

 • Miljøvurdering

  Tillæg nr. 1 til Vejle Kommunes spildevandsplan er screenet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at tillægget ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

  Se miljøscreeningen (PDF åbner i et nyt vindue)

  Klagevejledningen

  Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen.

  Klagefristen udløber 23.09.2022.
  Søgsmålsfristen udløber 10.02.2023.

  Vil du klage, skal du sende den fra Klageportalen. Du finder Klageportalen på borger.dk eller virk.dk og logger på med dit NemID.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der ikke kommer fra Klageportalen.

  Ønsker du at bliver fritaget fra at bruge Klageportalen, skal du snarest muligt skrive til spildevand@vejle.dk og fortælle hvorfor. Vi sender din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som afgør, om du kan blive fritaget.