icon-Erhvervsgrunde Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Udlægning af kloak­­opland for Ny Rosborg - Tillæg nr. 1 til Spilde­­vands­­plan 2020-2028

Tillæg 1 til spildevandsplanen 2020 – 2028 Ny Rosborg er endeligt vedtaget af Byrådet 14. december 2022

Vejle

Klageregler

Plantillægget kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene før 20. juni 2023

Kristine Thorsen
Send e-mail telefon 76 81 24 45