icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

Udledning af dræn­vand fra Vind­ing Kunst­græs­ba­ne til Hør­møl­le­bæk­ken

Vejle Kommune har givet tilladelse til udledning af drænvand fra Vinding Kunstgræsbane, Nygårdsvej 10, 7100 Vejle til Hørmøllebækken via det eksisterende regnvandssystem i området (udløb VE112B).

Vejle

VVM-screening af den potentielle miljøpåvirkning af projektet giver ikke grund til at antage, at etablering og drift af kunstgræsbanen vil kunne påvirke miljøet væsentligt, der er derfor truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om særskilt miljøvurdering efter Miljøvurderingsloven.

Birgit Mortensen Miljøsagsbehandler
Send e-mail telefon 76 81 24 42