icon-Baeredygtige-byer Klima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Udledning af regn- og over­fla­de­vand fra Majs­mark­en, Bør­kop til Skæ­rup Å

Vejle Kommune har givet tilladelse til at udlede regn- og overfladevand fra Majsmarken, Børkop til Skærup Å samt truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Børkop, Smidstrup-Skærup