icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Udvidelse af finish haller hos Welcon A/S, Vejlevej 270, 7323 Give

Teknik & Miljø har meddelt afgørelse om, at udvidelse af hal 29, 30, 39 og 40 på Vejlevej 270, 7323 Give ikke medfører krav om vvm-pligt efter miljøvurderingsloven.

Give

På Vejlevej 270, 7323 Give foretages der forarbejdning af metal og efterfølgende overfladebehandling med henblik på fremstilling af vindmølletårne. Den ansøgte udvidelse af eksisterende haller ønskes for at kunne håndtere større og længere vindmølletårne samt nye flydefundamenter.