icon-Erhvervstilladelser-og-bevillingerKlima, energi og ressourcer
Tilbage til oversigt

Varmeplan 2022-2028 for Vejle Kommune

Byrådet har d. 8.2.2023 vedtaget Varmeplan 2022-2028 for Vejle Kommune

Hele Vejle Kommune

I Varmeplanen er potentialet for fjernvarme kortlagt. Kortlægningen viser, at der i en lang række områder er potentiale for fjernvarme, derudover er der også områder med potentiale for lokalvarme, og endelig er der områder, hvor en anden grøn opvarmningsform vil være den rette løsning.

Her kan du se varmeplanen

Hent varmeplanen

Du kan også se planen hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Hvis du ønsker at få Varmeplanen med hjem, kan du købe den for 100 kr. hos Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle.

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen til Energiklagenævnet. Klagen skal du sende til Energiklagenævnet via Klageportalen inden for 4 uger efter offentliggørelsen. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage.
Du kan søge om at blive fritaget fra at bruge klageportalen ved at sende en begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se Energiklagenævnets hjemmeside.
Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.