icon-Erhverv Erhverv og landbrug
Tilbage til oversigt

Vejle Kommune har mod­taget ansøg­ning om udvid­elser og ænd­ringer af hal­ler hos Welcon A/S og Welpaint A/S

Welcon A/S og Welpaint A/S, Vejlevej 270, 7323 Give har indsendt ansøgning om udvidelse og ændring af eksisterende hal 38 til malerhal, tilbygning ved kedelanlæg og opførelse af montagehaller 50-52. Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 22. november 2023. Sagens dokumenter vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, så snart vi har modtaget anmodning derom. Hvis du ønsker at se udkast til afgørelse, skal du også henvende dig til Vejle Kommune senest d. 22. november 2023

Give

Vejle Kommune behandler ansøgningen fra Welcon A/S og Welpaint A/S, Vejlevej 270, 7323 Give om udvidelse og ændring af eksisterende hal 38, så der fremadrettet kan ske overfladebehandling af større vindmølletårne. Derudover vil der ske udvidelse af kedelcentralen, så den samlede indfyret effekt bliver 4,5 MW. Der vil desuden opføres 3 sammenhængende montagehaller med et samlet areal på 4.540 m2 (hal 50-52). Alle ændringer/udvidelser vil ske på Vejlevej 270, 7323 Give.

Behandlingen af ansøgningen kan medføre, at den eksisterende miljøgodkendelse ændres, idet der skal gives et tillæg hertil. Der kan ske ændring eller sletning af eksisterende vilkår samt ske tilføjelse af nye vilkår.

Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og til at kommentere det inden den 22. november 2023. Sagens dokumenter vil blive fremsendt pr. mail eller evt. som papirudgave, så snart vi har modtaget anmodning derom.

Når Vejle Kommune træffer en afgørelse, vil den blive annonceret med en klagefrist på 4 uger. Ønsker du forinden at modtage udkast til afgørelsen, skal du rette henvendelse til Vejle Kommune senest 22. november 2023. Det giver dig mulighed for at få udkastet i høring og kommentere på det inden for 2 uger.

Retten til at se sagens akter, sker med de begrænsninger, der fremgår af offentlighedsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Det gælder både i forhold til udkastet til afgørelse og eventuelt supplerende materiale.

Henvendelse om sagen

Spørgsmål og anmodninger om at se sagen eller at få tilsendt udkastet til afgørelse skal rettes til Vejle Kommune, Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle; industri@vejle.dk.