icon-Erhverv Natur og miljø
Tilbage til oversigt

Vejle Skytte­foren­ing får miljø­godken­delse til brug af våben­klasse 6 pist­oler og over­går til stan­dard­vilkår

Vejle Kommune har meddelt miljøgodkendelse til brug af våbenklasse 6 pistoler og i den sammenhæng er vilkår i den eksisterende godkendelse fra 1995 blevet erstattet med standartvilkår.

Vejle