icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 1b og 4c Ol­le­rup By, Bred­sten

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Bollerup 102, 7182 Bredsten, matr. nr. 1B og 2C Ollerup By, Bredsten, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Bredsten