icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screening og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 1C Dør­ken By, Thy­re­god

Vejle kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening (VVM-screening) af anmeldt skovrejsning på adressen Danskehøj 4, Dørken, 7323 Give. Der er truffet afgørelse om, at den anmeldte skovrejsning ikke kræver en miljøvurdering (ikke er VVM-pligtig).

Thyregod og Vesterlund