icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screening og anmeldelse af skovrejsning på matr. nr. 2c Ris By, Givskud

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Vejlevej 152, Riis, 7323 Give, matr. nr. 2c Ris By, Givskud, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på miljøet, hvis det etableres som ansøgt.

Givskud