icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Oversigtskort med angivelse af anmeldt areal (blå markering) og matrikelgrænser (røde linjer). Ortofo
2021 © SDFE, Vejle Kommune.
Tilbage til oversigt

VVM-screening og anmeldelse af skovrejsning på matr. nr. 3c og 13n, Kærbølling By, Bredsten

Det er vurderet, at skovrejsning på Vingstedvej 65, 7182 Bredsten, vil være til gavn for flora og fauna, og sagen er afgjort som ikke VVM-pligtigt.

Bredsten