icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 4o Bin­de­bal­le By, Rand­bøl

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Potkærvej 6, 7183 Randbøl, matr.nr. 4o Bindeballe By, Randbøl, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Randbøldal