icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screening og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 5d, Øst­er­ho­ved, Giv­skud

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Loftlundvej 13, 7323 Give, matr. nr. 5d, Østerhoved, Givskud, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det bliver etableret som ansøgt.

Givskud