icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 5g Bøl­ling By, Egt­ved

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Jagtvej 11, 6040 Egtved, matr. nr. 5g Bølling By, Egtved, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet negativt.

Egtved