icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screening og anmeldelse af skovrejsning på matr. nr. 6a Nørskov By, Lindeballe

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Enemærkevej 15, Nøskov, 7323 Give matr. nr. 6a Nørskov By, Lindeballe, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Lindeballe, Uhe og Åst