icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 6ae Van­del By, Rand­bøl

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på adresse, matr. nr. 6ae Vandel By, Randbøl, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet negativt.

Vandel