icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 8b, Gam­mel­by By, Rin­give

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Klinkvej 30, 7323 Give, matr. nr. 8b, Gammelby By, Ringive, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Grønbjerg og Langelund