icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nr. 9a, Vest­er­by By, Ød­sted

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Mølkærvej 15, Ødsted, 7100 Vejle, matr. nr. 9a, Vesterby By, Ødsted, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Ødsted og Jerlev