icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se af skov­rejs­ning på matr. nre. 3i, 20d, 18d Von­ge By, Ø. Ny­kir­ke og 3e Haug­strup By, Ø. Ny­kir­ke

Vejle kommune har foretaget en miljøvurderingsscreening (VVM-screening) af anmeldt skovrejsning på adresserne Mølgårdvej 31, 7173 Vonge, Assenholtvej 3, 7173 Vonge og Mølgårdvej 22, 7173 Vonge. Der er truffet afgørelse om, at den anmeldte skovrejsning ikke kræver en miljøvurdering (ikke er VVM-pligtig).

Vonge og Kollemorten