icon-Miljø-og-natur Natur og miljø
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og an­meld­el­se om skov­rejs­ning på matr. nr. 14a Hø­rup By, Jel­ling

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Vejlevej 56, 7300 Jelling, matr. nr. 14a Hørup By, Jelling, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt. Vejle kommune har også vurderet anmeldelse om skovrejsning og har ingen indvendinger imod tilplantningen, såfremt vilkår i afgørelsen bliver overholdt.

Jelling

Vejle Kommune har vurderet, at ønske om at plante skov på Vejlevej 56, 7300 Jelling, matr. nr. 14a Hørup By, Jelling, ikke kræver en miljøvurdering. Vi vurderer, at projektet vil være til gavn for flora og fauna i området, hvis det etableres som ansøgt.

Vejle kommune har også vurderet anmeldelse om skovrejsning og har ingen indvendinger imod tilplantningen, hvis vilkår i afgørelsen bliver overholdt.

Birthe Overgaard Biolog
Send e-mail telefon 23 41 56 45

Kontakt Natur & Udeliv

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf. 76 81 22 30

Telefontid

  • Mandag-onsdag 8-15
  • Torsdag 8-17
  • Fredag 8-14

Fremmøde

  • Mandag-onsdag 9-15
  • Torsdag 9-17
  • Fredag 9-14

E-mail: naturudeliv@vejle.dk

Brug Digital Post, hvis du sender personlige oplysninger.