icon-Baeredygtige-byer Bolig, byggeri og grunde
Tilbage til oversigt

VVM-screen­ing og til­lad­el­se til til­slut­ning af dræn­vand for Vejle Kunst­græs­ba­ne

Vejle Kommune har givet tilladelse til at tilslutte drænvand fra Vinding Kunstgræsbane og har truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.

Vejle