Hvert år mødes lokalråd og politikere i Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati for at drøfte lokalsamfund og dele gode ideer.

Årsmøde 2023

En på opleveren med Jan Gintberg

Vi havde inviteret Jan Gintberg til årsmødet for at give lidt ekstra til lokalrådene efter nogle hårde år for de frivillige. Han hyldede med humor både ildsjælene på scenen, og resten af salen, som er med til at præge deres lokalsamfund. Der var også temadrøftelser, borgerprojekter, inspiration og beretning fra det politiske udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati.

Skriftlig opsamling på mødet til opfølgning i lokalråd
24 postkort med gode historier

Video fra mødet
Stemningsvideo fra årsmødet
Formandens beretning
Hvad tager vi med hjem, afslutning på mødet

120 mennesker var mødt frem, 13 byrådsmedlemmer, 28 lokalråd. De gav mødet en score på 8,2 (skala 1-10) og en ren 9’er til Jan Gintberg og hans hyldest til de lokale ildsjæle.

Opfølgning: Temamøde om projekter og inddragelse for alle lokalråd 7. oktober 2023. Fællesmøde for fire mellemstore byer. Særligt fokus. 

 

ULN bilen
Årsmøde 2023
Forside til program til aflyst møde april 2020
Livlige samtaler ved bordene.

Årsmøde 2022

Formandens beretning handlede om at i den kommende tid skal arbejdes med udrulning af fjernvarme, som en del af kommunens klimapolitik og være fokus på nye boliger, der tilgodeser variation i boligudbuddet i hele kommunen. Der blev lagt præsenteret borgerprojekter og en stor tak til alle de aktive og engagerede borgere, som arbejder med deres lokalsamfund.

Simon Clemens holdt oplæg om velfærd og klima med afsæt i lokale fødevarer. Kontakt: simonclemenskoekken@gmail.com. Teknik og Miljødirektør Michael Sloth holdt oplæg om aktuelle udfordringer og hvordan borgere og kommune kan og bør hjælpe hinanden med to at tidens helt store emner: Velfærd og Klima. Kommunen og borgerne har brug for hinanden for at løfte de to dagsordner godt nok.

Café samtaler

Lokalrådene delte viden ved otte borde med kommunen som ordstyrer i form af politikere og ledere fra Teknik & Miljø.

Det sætter vi umiddelbart i gang: Borgermøde om fjernvarme. Indlæg og dialog fra mødet indgår i aktuel politisk drøftelse af revision af "Politik for Lokalområder og landdistrikter"

Årsmøde 2022. Stemningsfilm fra årsmødet og korte interview med lokalråd.

Årsmøde 2021

Formandens beretning lagde vægt på den kæmpe indsats lokalrådene har leveret ved at starte og gennemføre 112 projekter i perioden 2020 – 2021. Formanden glædede sig bl.a. på udvalgets vegne over, at kommunen har medvirket til at der igen er gang i boligbyggeriet rundt i hele kommunen, over vandreruten Rans togt som binder en række af kommunens landsbyer sammen og en personlig god oplevelse med åben landsby i Vandel, som han håber andre lokalområder vil tage op.

Søren Hermansen, Samsø EnergiAkademi holdt oplæg om Samsøs udvikling til energiø med lokal kræfter som det bærende element.
Kontaktperson: Søren Hermansen: sorenhermansen@gmail.com

Workshops

Der blev afviklet syvworkshops med tid til at gå i dybden med eksperter og politikere.  Politikerne i udvalget og borgerne havde valgt syv emner som de ønskede at tale om.

 • Morgenpolitik
 • Samspil mellem borgere og kommune, og ikke mindst på tværs af kommunens organisation
 • Grøn mobilitet
 • Erfaringer lokalråd til lokalråd
 • Hjemmesider til foreninger
 • Kasserens rolle
 • Kommunikation - ungeredaktion i ØSSBY land

Det sætter vi umiddelbart i gang: Drejebog til kasséren, kassérmøde

Digitalt årsmøde for lokalråd den 12. november 2020. 

135 enheder var fra starten logget ind til streaming af årsmødet fra Vingstedcentret. Mødet var en blanding af oplæg, film om projekter, hilsner og paneldebat.

Årsberetningen fra udvalgsformanden handlede om

 • Stærke og levende lokalsamfund
 • Aktive borgere – lokalt initiativ
 • Balance mellem by og land
 • Vi løser opgaverne sammen
 • Vi skal fortsætte den gode dialog

Vi har klippet årsmødet op i 6 videofilm som kan deles og streames.

1. Indledning og årsberetning fra udvalgsformand Thyge Havgaard Bjerring.

2. Projekt. Makerspace, Skibet

3. Klatrevæg Vandel

4. Hygum, Vandrerute

5. Projekt. Øster Starup, formidling af unge

6. Oplæg fra Grundet lokalråd, Bredballe lokalråd og Gårslev lokalråd

7. Paneldebat

Årsmøde 2019

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati afholdt årsmøde for lokalrådene i Vejle Kommune. Cirka 70 borgere og 14 politikere fra Vejle byråd deltog. De delte viden, drøftede politik og blev inspireret. Oplægsholder Steen Møller, Grobund gav noget at tænke over og gennem fem workshops gik deltagerne i dybden med ”Seniorer på landet”, ”Nye fællesskaber”, ”Kompetente lokalråd”, ”Bynær natur”, ”Unge og lokalsamfundet – 12 – 18 år”.

Konklusioner og opsamlinger fra mødet

Her finder du konferencens materialer, oplæg og film.

Formandens beretning

Den store idé - kort film om Grøn vision fra Grundet

Almene lejeboliger på landet - borgmesterens intro til ny politik med støtte til almene boliger i mindre landsbyer 

Film om at drive erhverv i landsbyer. Med Gadbjerg som eksempel.

Projekt: Film om parkourbane i Øster Starup

Program for den 23. maj

Sidst opdateret: