Titel: Min Købmand – Lokalsamfundets nye juvel, v. Dorte Andersen, Øster Starup sogns lokalråd

Kort beskrivelse: lokalrådet inviterer hele lokalområdet til krisemøde. Faciliterer en arbejdsgruppe – samarbejdsgruppe med Dagrofa.

Hvilket værdi skabte det: En ny butik (etableret på fire mdr.).

Titel: Unge lokalt: Øster Starup, v. Dorte Andersen, Øster Starup sogns lokalråd

Kort beskrivelse: Lokalrådet er startet et samarbejde med den lokale UNICEF skole – fysiske projekter / nærdemokrati processer for unge.

Hvilket værdi skabte det: sammenhængskraft, stor indsats fra de unge.

Postkort til den bedste historie
Postkort fra årsmøde

 Titel: Running dinner, v. Thyra Carøe, Egtved lokalråd

Kort beskrivelse: 20 husstande tilbyder sig som værter: de inviterer hver otte gæster.

Hvilket værdi skabte det: Fællesskab for alle deltagere + velkomst af tilflyttere.

Titel: Naturlegeplads i Randbøldal

Kort beskrivelse: Naturlegeplads og mødested midt i Randbøldal. Bålhytte, borde / bænke og naturlegeredskaber.

Hvilket værdi skabte det: Stort lækkert samlingssted i dagligdagen og til lokale arrangementer.

Titel: forbedret trafik, v. Orla Wulff, Grønlandsvejens lokalråd

Kort beskrivelse: Fået lavet en venstre svingbane ved Centrum pæle på Grønlandsvej.

Hvilket værdi skabte det: øget trafiksikkerhed for bl.a. cyklister.

Titel: Bevaring af til- og frakørsel, Jette Nielsen, Give Udviklingsråd (Tlf.: 20115454)

Kort beskrivelse: Bevaring af til- og frakørsel til den nye Give – Haderslev motorvej. I forbindelse med den nye motorvej blev den ene af Gives til- / frakørsler slettet. Vi har kæmpet for at få den tilbage og haft besøg af trafikudvalget og trafikministeren.

Hvilket værdi skabte det: positiv i forhold til at det lykkedes. Sammenhold.

Titel: Multidag i Hovedkær, v. Lars Lindholm, Hovedkær lokalråd (Tlf.: 29723492) 

Kort beskrivelse: Lokalrådet ville genopfinde Sportsdagen fra gamle dage. Derfor søgte vi Strakspuljen hos VK og afholdt multidag sidste og i år igen med stor succes.

Hvilket værdi skabte det: fællesskab i hele lokalområdet.

Titel: Unge inddragelse i lokalsamfundet, v. Ole Prüsse, Øster Starup sogns lokalråd (Tlf.: 20400302)

Kort beskrivelse: Skoleelever fra UNICEF skolen, ønsker UNICEF tiltag i lokalområdet.

Ønske nr. 2 er et værested for unge, der ikke har idræt som fritidsaktivitet.

Hvilket værdi skabte det: Sammenhold

Titel: Det vilde 7080, v. Bjarne Andersen, Børkop lokalråd (Tlf.: 51340474)

Kort beskrivelse: igangsættelse af byvisionsprojektet omkring biodiversitet.

Hvilket værdi skabte det: Bedre natur oplevelser, oplysning om hvad man selv kan gøre for at få bedre natur.

Titel: Velkomstgruppe, v. Marita Kirketofte, Højen lokalråd

Kort beskrivelse: ca. 24 velkomstambassadører byder tilflyttere velkommen.

Hvilket værdi skabte det: Tilflyttere føler sig velkomne og bliver en del af ”byen” og de ”gamle” lærer de nye at kende.

Titel: Biodiversitet i Skibet, v. Rasmus, Skibet Lokalråd (Tlf.: 24834265)

Kort beskrivelse: Vi har i Skibet lokalråd hjulpet nogle grundejerforeninger med at komme videre med deres biodiversitets ambitioner, ved at hjælpe med fondssøgninger og forbinder folk med hinanden for at få inspiration.

Hvilket værdi skabte det: Tre grundejerforeninger har fået midler fra Grønt Forum, hvor det største projekt har plantet 2.500 Buske / træer i efteråret 2022. Vi er startet med at koble lokale kræfter sammen omkring en fælles indsats for biodiversitet.

Titel: Sanseunivers, v. Rune Munk, Brejning Lokalråd

Kort beskrivelse: En rød tråd gennem hele byen, med forkælelse af alle sanser, f.eks. jordbær, timian osv. Første punkt er Your Perception (Brejning syd).

Hvilket værdi skabte det: Det er godt for dit mentale helbred, specielt for handicappede som der findes mange af i Brejning.

Titel: Rosé walk i Ødsted

Kort beskrivelse: 100 deltagere: arrangeret af Ødsted Walkers og Dagli´ Brugsen. Billig pris og slikpose til børnene. Gåtur rundt om Ødsted, fem poster med smagsprøver. Efter gåtur lokalt pølser og brød – mulighed for at købe Rosé. 

Hvilket værdi skabte det: fællesskab, lokalt kendskab, hygge, godt humør og gode minder.

Titel: Stisystem i Grejs, v. Jens Kristensen, Grejs lokalråd

Kort beskrivelse: lokalrådet har i samarbejde med Vejle Kommune etableret et befæstet stisystem igennem et smukt naturområde. Samtidigt løser det nye stisystem en konflikt med en lodsejer.

Hvilket værdi skabte det: En smuk vandrerute i smuk natur. Forhindret en konflikt med en lodsejer.

Titel: Grejs Nyhedsbrev, v. Peter Faber, Grejs lokalråd (Tlf.: 22659422)

Kort beskrivelse: Fysisk flyer / nyhedsbrev med nyheder, aktiviteter og kontaktoplysninger (på byens klubber, foreninger, råd, m.v.) Udgives en gang i kvartalet og omdeles til alle husstande.

Hvilket værdi skabte det: udbredelse af viden omkring muligheder, arrangementer. Viser hvor meget det sker lokalt.

Titel: Landsbyvision Grejs, v. Arne Poulstrup, Grejs lokalråd (Tlf.: 20353353)

Kort beskrivelse: Stort anlagt workshop arrangement, hvor emnerne for Grejs` fremtid blev diskuteret

Hvilket værdi skabte det: For første gang fik vi fat i de unge familier.

Titel: Tour de France i Ødsted & Jerlev

Kort beskrivelse: Stort arbejde / stor fest i forbindelse med Tor de France gennem byerne.

Hvilket værdi skabte det: En skøn dag for alle, mere fællesskab også på tværs af byerne.

Titel: Tour de Holtum, v. Lena Eva Christensen, Holtum Lokalråd (Tlf.: 51558055)

Kort beskrivelse: Pyntet op med blomster (i Ukraines farver). Et cykelløb hvor pengene doneret til Ukraine. Fælles TV fra Tour de France-etape i Vejle Kommune, efterfulgt af fællesspisning.

Hvilket værdi skabte det: Større fællesskab (mange af de unge valgte også at komme hjem, så de kunne være en del af festen).

Titel: Hundeskov, v. Nina A. Vestbyens lokalråd

Kort beskrivelse: Hundeskov for enden af Vestbanevej. Til stor glæde for hundeejere og hunde.

Hvilket værdi skabte det: fællesskab, mødested.

Titel: Ny platform, Thyregod-Vester

Kort beskrivelse: Ny hjemmeside – der har bredt sig til andre lokale foreninger, inkl. fælleskalender.

Hvilket værdi skabte det: vigtig viden til alle inkl. nytilflyttede.

Titel: Your perception v. Eva Lund, Brejning Lokalråd (Tlf.: 51247701)

Kort beskrivelse: En skulptur

Hvilket værdi skabte det: Mødested, forskønnelse.

Titel: Film om Brejnings DNA v. Eva lund, Brejning lokalråd (Tlf.: 51247701)

Kort beskrivelse: Film om Brejning: historie, fællesskab, frivillighed

Hvilket værdi skabte det: Fællesskab, formidling.

Titel: Købmand i Gadbjerg, v. Ole Lange, Gadbjerg lokalråd (Tlf.: 20683304)

Kort beskrivelse: Vi har stået sammen i byen om at købe den gamle købmandsbutik og renoveret den og åbner den 8. juni 2023.

Hvilket værdi skabte det: Fællesskab og glæde om sammenholdet.

Sidst opdateret: