Kan du huske, hvad vi talte om?

Afholdt af byrådets ”Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati” 18. april 2023, Vingstedcenteret

ULN bilen
Illustration fra Gintberg oplæg
Personer der taler sammen ved årsmøde
Temadialog - unge

Jan Gintberg holdt et oplæg om lokalsamfund og ildsjæle med humor og anerkendelse.

Anerkendelse af lokalråd der bl.a. arbejder med indignation som brændstof for at få tingene til at ske.

Anerkendelse af lokalsamfund der formår at stå sammen og holde fast i deres lokale købmand og anerkendelse af, at det kræver en særlig gejst hos købmanden.

Anerkendelse af hvad det kræver at skabe samlingssteder som Makerspace, Skibet og Repaircafé Vandel. ”Man skal turde besvære”, hvis man vil gøre en forskel.

Anerkendelse af unge og deres lærer som vil engagere sig i lokalsamfundet og bidrage som formidlere med særligt lokalkendskab.

Og et skulderklap til ULN for at skabe gode rammer for ildsjælene, selvom vi også tænker for store tanker om os selv!

Tak til Anders Bruun, Makerspace Skibet, Jens Christian Mathiesen, næst.fmd. lokalrådet i Givskud, Heidi købmand, Kristina Kjær Blåberg og elever, Øster Starup skole for at stille op til det lokale ”Gintberg på kanten”.

 

Bordsamtaler om fire temaer, udvalgt af ULN

Lokalrådene valgte sig ind efter tema. Formålet var at få forskellige drøftelse med afsæt i egne erfaringer og lokale udfordringer. Nedenfor er der en opsamling og nedslag fra gruppernes referat af deres samtaler i plenum.

Der deltog politikere og embedsfolk i alle grupper. Det er både deres og deltagernes eget ansvar at følge op på spørgsmål, ønsker og forslag.

 

Klima uddrag fra plenum

Cyklisme – hvordan får man børnene til at cykle i skole.

Fjernvarmen fylder stadig meget. Tydeligt budskab til Vejle Kommune. Lokalsamfundene synes de har gjort alt det de skulle. Nu mangler de hjælp med at vælge.

Vindmøller – behov for en mere borgernær kommune, så man som lokalråd ikke står med ansvaret for at holde lokalsamfundet sammen.

Solcellerne – borgere sætter solceller op på eget tag – men hvorfor ikke på hal og skole?!

Biodiversitet – kunne man kræve noget omkring biodiversitet i byområder af nye ejere?

 

Frivillighed uddrag fra plenum

Svært – samme udfordringer på tværs af land og by. Belønne de lokale ildsjæle – fx med gavekort. Det bliver set i lokalsamfundet.

Fællesskab – aktivitetsdag for hele familien.  Plejehjem – kunne man finde flere frivillige der? Måske cykle sammen eller lave en køkkenhave.

Overlevering fra lokalrådsmedlem eller formand – kan kommunen gøre mere for at sikre den gode overgang eller god start i et godt lokalråd?

 

Unge uddrag fra plenum

Hvordan etablere noget som de unge kan bruge? Hvordan få dem engageret?

Det kunne være at invitere dem med til lokalrådsmøder. Gøre dem trygge ved at sikre at flere unge er med. Måske møde dem i skolerne.

Et ungelokalråd kontra at involvere de unge i det almindelige lokalrådsarbejde.

Lokalsamfundet skal også kunne rumme de unge. I Givskud har de deres egne sociale natteravne.

 

Levende lokalsamfund uddrag fra opsamling i plenum

Fem meget forskellige lokalråd.

Gadbjerg – kæmpet for at få en købmand. Næste mål er cykelsti, rækkehuse osv.

Farre har for mange år siden givet slip på købmand og skole. Fordi de ikke længere skal kæmpe for det, har det frigivet energi så de kunne fokusere på fællesskab.

Thyregod arbejder med paraplyorganisering. Der er for mange bestyrelser og foreninger, så de prøver at lægge ting sammen.

Jelling/Brejning: Mange ting går godt, og det er de glade for.

Vigtige emner som man gerne ser der bliver arbejdet med er finansiering ved huskøb,  mobilitet på landet, hjælp omkring puljer og ansøgninger, boligformer og boligfællesskaber

 

Gode lokale historier

Lokalrådene inspirerende hinanden ved at dele erfaring med afsæt i succéser. I bilaget kan du blive inspireret af de 24 postkort vi fik med gode historier. Her er udvalgt tre som på hver sin måde inviterer ind i fællesskabet.

 

Titel: Rosé walk i Ødsted

Kort beskrivelse: 100 deltagere: arrangeret af Ødsted Walkers og Dagli´ Brugsen. Billig pris og slikpose til børnene. Gåtur rundt om Ødsted, fem poster med smagsprøver. Efter gåtur lokalt pølser og brød – mulighed for at købe Rosé. 

Hvilket værdi skabte det: fællesskab, lokalt kendskab, hygge, godt humør og gode minder.

 

Titel: Velkomstgruppe, v. Marita Kirketofte, Højen lokalråd (Tlf.: 26170029)

Kort beskrivelse: ca. 24 velkomstambassadører byder tilflyttere velkommen.

Hvilket værdi skabte det: Tilflyttere føler sig velkomne og bliver en del af ”byen” og de ”gamle” lærer de nye at kende.

.

Titel: Running dinner, v. Thyra Carøe, Egtved lokalråd (Tlf.: 26494643)

Kort beskrivelse: 20 husstande tilbyder sig som værter: de inviterer hver otte gæster.

Hvilket værdi skabte det: Fællesskab for alle deltagere + velkomst af tilflyttere.

 

Formandens beretning ved Thyge Havgaard Bjerring afsluttede mødet.

Tak til alle jer i lokalrådene. Der er med frivillige og aktive borgere, som skaber løsninger og projekter, at der sker noget. Tak for jeres indsats. Den er utrolig værdsat. Uden jeres indsats ville vi være et helt andet sted!

 

ULN har tre vigtige opgave.

  • Nærdemokrati: At bidrage til god dialog med lokalsamfundene
  • Lokalsamfund: At udvikle kommunens lokalsamfund sammen med borgere
  • Arbejde tværgående: Balance i kommunen mellem land og by.

 

Vi inviterer til dialog og møder i 2023 om emner som optager lokalrådene:

  • Temamøde: Støtte til at udvikle og søge midler til nye projekter
  • Målrettede møder om ideer og tiltag – i 2023 inviterer vi de fire mellemstore byer
  • Fokus på de allermindste lokalsamfund. Vi inviterer til filmpremiere fra Vindelev.

Vi hjælper jer med at blive inspireret af hinanden ved at formidle resultater og projekter. Jeg har taget resultater og projekter fra to landsbyer med, som eksempel på alle de projekter der blomstrer rundt omkring. Bliv ved allesammen! Se overskrifter på projekterne i bilag.

 

 

 

Sidst opdateret: