Borgernes grønne omstillingspulje, og også frister for Pulje til udvikling af lokalsamfund

Puljer for 2024 er åbne.

Udviklingspulje og Borgerne Grønne Omstillingspulje (BGO). Næste deadline er 5. december 2023.

Ansøgninger fremsendt til og med denne dato kan behandles på møde den 7. februar 2024

 

2023 

4. runde af ansøgninger. Frist for jeres ansøgning er 9. oktober 2023.

 

Sagerne behandles i det politiske Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati eller Klima- Natur og Miljøudvalget. Svar på ansøgning kan normalt forventer efter 4-6 uger.

 

Grønne hold, BGO (under 20.000 kr.) og strakspulje (under 10.000 kr.)

Ingen deadline. Ansøgninger behandles når de kommer ind. Sagsbehandlingstid, 4 uger.

 

Forskønnelse. Nedrivningspulje, mindre byer og landdistrikter

Årligt. Det forventes, at der åbnes for ansøgninger til nedrivninger i april / maj 2024, svar i september 2024.

 

 

Sidst opdateret: