Borgernes grønne omstillingspulje, og også frister for Pulje til udvikling af lokalsamfund

Puljer for 2023 er åbne.

2022

Ansøgninger fra efteråret 2022 - senest 5. december 2022. Politisk behandling sker 8. februar 2023.

 

2023 

1. runde af ansøgninger. Frist for jeres ansøgning er 20. februar 2023

2. runde af ansøgninger. Frist for jeres ansøgning 19. april 2023

3. runde af ansøgninger. Frist for jeres ansøgning er 21. august 2023

5. runde af ansøgninger. Frist for jeres ansøgning er 9. oktober 2023.

 

Sagerne behandles i det politiske Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati eller Klima- Natur og Miljøudvalget. Svar på ansøgning kan normalt forventer efter 4-6 uger.

 

Grønne hold

Løbende ansøgning. Sagsbehandlingstid, 4 uger.

 

Nedrivningspulje

Årligt. Tidsfrist for 2023 kommer.

 

 

Sidst opdateret: