Ønsker du en standard på grønne områder i dit lokalområde, som ligger højere end kommunens standarder? Vil du selv gøre en indsats for dit lokale fællesskab?

Hvad er grønne hold?

Grønne hold er en fælles betegnelse for frivillige som går sammen om at øge vedligeholdelsesstandarden i deres lokalområde. Standarden for vedligehold inden for det tekniske område er fastsat politisk, men kommunen vil meget gerne bakke op om borgere som ønsker at bidrage til en højere standard lokalt.

I Ågård Gravens slår de 20 kilometer stier og klipper grene m.v. for at opretholde et stort stinetværk. I Gårslev fejer de og vaske gadeskilte og luger fortorve. I alt er der cirka 10 aktive grønne hold i kommunens 33 lokalområder.

Kommunen hjælper nye grønne hold med at komme i gang. Der kan søges støtte til oprettelse af 1 grønt hold pr. lokalområde. Der kan søges op til 20.000 kr. i engangstilskud. Man kan endvidere søge op til 5000 kr. til erstatning, når materiellet  er slidt. Er der store årlige driftsomkostninger, kan man endvidere søge om et årligt driftstilskud på 1000 kr. 

Synes du standarden er for ringe og vil gerne have kommunen til at gøre noget mere? Vejle Kommune tilbyder et årligt bysyn i alle lokalområder, hvor vi går byens igennem og drøfter standarder og vedligehold. Det sikrer at alle får den samme politiske vedtagne standard for vedligehold af veje, pladser og grønne områder. 

 

Sådan gør du

Jeg vil oprette et grønt hold

Send en mail med oplysninger om hvem I er, hvad I vil tage vare på og hvilke udgifter I søger om, til Lars Kastberg, lakje@vejle.dk, 76 81 22 76.

Jeg ønsker et bysyn i lokalområdet

Kontakt dit lokalråd og hør om der allerede er et årligt bysyn. Hvis I er en gruppe, som gerne vil invitere til / være med til bysyn, så kontakt Lars Kastberg, lakje@vejle.dk, 76 81 22 76.

 

Sidst opdateret: