Inspirationsfrø fra lokalrådenes årsrapporter 2024.

20 inspirationsfrø under billedet.

 • Frivillige behøver ikke være en mangelvare

  ​Afholdt "Kick off møde", hvor lokalrådet overfor borgerne, fremlagde alle året arrangementer på storskærm.

  Hver aktivitet var udspecificeret, så alle kunne se hvad det krævede at afholde f.eks. andebanko eller affaldsdag.

  Så i samråd med byens borgere, fik vi lavet en hjælperliste.

  Grønbjerg Langelund lokalråd

 • Ansvar for det som er svært

  Lokalrådet tog ansvar for at indgå i og bidrage til vanskelige vindmølledebat.

  Fik desuden forhandlet en  ekstra økonomisk aftale med vindmølleejer, som potentielt kan styrke økonomien i lokalområdet udover det lovpligtige.

  Øster Starup lokalråd

 • Mødesteder for lokalområdet

  Greb muligheden da tomme lokaler blev stillet til rådighed, og har skabt et spændende og aktivt mødested for lokalområdet på kort tid med FUTURUM.

  Indrettet i midlertidige lokaler i tidligere Vandel skole.

  Vandel lokalråd

Dreng kigger op mod fyrværkeri

GRØNDLANDSVEJENS LOKALRÅD

Skabe muligheder for blinde for at læse al digital tekst.

2024: Deltager i projekt for at styrke de frivillige kræfter i lokalområder i samarbejde med AAB.

 

GRUNDET LOKALRÅD

Fokus på administration og videreudvikling af grøn vision Grundet.

2024: Fokus på at inddrage børn og unge.

 

BØRKOP LOKALRÅD

Har i samarbejde med bl.a. borgmesteren skabt en film ud om lokalområdet, som mest er henvendt til borgerne i området.

2024: Er i dialog med DSB om at ny anvendelse af den gamle stationsbygning.

 

HØJEN LOKALRÅD

21 velkomstambassadører udleverer velkomstpakker til tilflyttere i byen.

2024: Der arbejdes videre med idéer om at skabe et seniorbofællesskab.

 

VEJLE VESTEREGN LOKALRÅD

Stort arbejde i forhold til konsekvenser af kommende midtjysk motorvej og med udvidelse af vejnet ved Billund lufthavn.

2024: Åbning af lokal cykelrute ”Udsigtsruten”

 

THYREGOD VESTER LOKALRÅD

Eetablering af cykelsti mellem Thyregod Vester. I 2023 blev etape af cykelstien indviet.

2024: Arbejdet med ny landsbyvision er i fuld gang.

 

ØDSTED JERLEV LOKALRÅD

En arbejdsgruppe har indsamlet næsten en million kroner. Et projekt med Naturlegeplads er næsten i mål.

2024: Ny landsbyvision er under udarbejdelse.

 

VANDEL LOKALRÅD

Dialog om Vandel skole bygningers fremtid med kommunen. Har udnyttet mulighed for adgang til lokaler på skolen til at skabe midlertidigt samlingssted FUTURUM for Vandel og Firehøje.

2024: Stor medieopmærksom om Vandel ved afslutningen af klimalandsby Vandel projekt.

 

HOVEDKÆR LOKALRÅD

Har gennemført en stor satsning med Hovedkær multidag som samler lokalområdets seks små landsbyer med + 100 deltagere

 

 

 

 

ØSTER STARUP LOKALRÅD

Har i 2023 bidraget til dialog om vindmølleprojekt i lokalområdet. Har fået aftale om ekstra kompensation fra vindmøllefirma til lokalområdet, hvis vindmøllerne kommer i gang. 

Landsbyvision kom endelig i hus.

 

HOLTUM LOKALRÅD

Har gennemført en række arrangementer som medvirker til at fastholde fællesskabet i lokalområdet.

 

 

SKIBET LOKALRÅD

2024: Bioruten er et projekt sammen med almenafdelingen, lokalrådet og MakerSpace. Det er en rute rundt om boldbanerne, hvor der langs ruten placeres otte byggede eksempler på hvad man kan gøre i egen have mht. biodiversitet. Eksemplerne bygges af skolen i fagene, håndværk & design og natur & teknologi.

 

 

HORNSTRUP LOKALRÅD

Afholdt workshop for lokalområdet som gav et idekatalog til ideer og projekter der kan arbejdes med.

 

 

GRØNBJERG LANGELUND LOKALRÅD

Inddragelse og samskabelse:

Året blev skudt i gang med et "Kick off møde", hvor lokalrådet overfor borgerne, fremlagde alle året arrangementer på storskærm. Hver aktivitet var udspecificeret, så alle kunne se hvad det krævede at afholde feks andebanko eller affaldsdag. Så i samråd med byens borgere, fik vi lavet en hjælperliste

 

 

ENGUM LOKALRÅD

Lokalrådet udarbejder hvert kvartal et nyhedsbrev, der indeholdt i Sognebladet omdeles til alle husstande i lokalområdet.

2024: Der er en bynær skov på vej til Engum, gennem arealer stillet til rådighed af kirken.

 

NØRUP LOKALRÅD

Varmeforsyning har fyldt meget, og taget kræfterne i lokalrådet.

 

 

VONGE KOLLEMORTEN LOKALRÅD

Løft af udearealerne ved Kollemorten Forsamlingshus i samarbejde med forsamlingshus og Vejle Kommune – til gavn for Forsamlingshusets mange brugere, men også for fx Hærvejsvandrere og andre, der lægger turen forbi.

Den gamle stationsbygning i Vonge.
Vejle Kommune har ikke længere brug for den gamle stationsbygning i Vonge. Lokalrådet afholdt Åbent Hus i januar 2024 for at skabe opmærksomhed om muligheden for at arbejde aktivt med bygningen. På denne baggrund har en arbejdsgruppe formuleret en projektidé for udvikling af bygningen, og denne gruppe arbejder videre med projektet.

 

Sidst opdateret: