Borgere og kommune er blevet enige om en retning for udvikling af Øssbyland: Øster Starup sogn, bestående af landsbyer som Gravens, Ågård og Øster Starup som udgør kernen i området. Resultatet kalder vi en landsbyvision. Borgerne har prioriteret tre udviklingsretninger i landsbyvisionen

Værdier og udviklingsretninger

De unges landsby

I fremtiden skal Øssbyland også være en landsby for de unge. Dette opnås ved at skabe nye mødesteder og aktiviteter til de unge, samt forbedre de eksisterende der findes i dag. De unge kan selv bidrage til den fysiske forandring, og selv sætte præg på den by de bor i.

Grønne fællesskaber

Den attraktive natur tiltrækker borgere såvel som turister, og det er vigtigt for området, at der er nem adgang til naturen. Naturen skal udvikles og bevares, sammenhæng i stier skal forbedres og biodiversitet skal være i højsædet.

Landsbyudvikling og vækst

Øssbyland består hovedsageligt af tre mindre landsbyer, som skal være bæredygtige sammen, nu og i fremtiden. Der
skal være blandede boligområder og god infrastruktur tilgængelig, og muligheder for erhverv og iværksætteri.

 

 

Sidst opdateret: